Yoga

Op regelmatige basis geeft een pedagogisch medewerker (tevens kinderyoga lerares) de kinderen die de leeftijd van ongeveer 2,5 jaar hebben bereikt, yogales. Het yogalesje duurt circa 45 minuten en de oefeningen worden in beweging en spelvorm uitgevoerd. Ook hier wordt er gewerkt vanuit thema’s. Deze sluiten aan bij de fantasie en belevingswereld van het kind. Beerengoed draagt hiermee bij aan de ontwikkeling (motorisch, zintuiglijk, sociaal-emotioneel) van het kind. Het bevordert het concentratievermogen, groepsgevoel en leert kinderen te ontspannen en positief te denken.

De ouder(s)/verzorger(s) worden overigens jaarlijks uitgenodigd om een les bij te wonen.

#NAMASTE

Muziekles

Geregeld komt een muziektherapeute de kinderen kennis laten maken met diverse muziekinstrumenten. Ook hierbij wordt thematisch gewerkt. Kinderen leren iets over de instrumenten, de geluiden en de vele mogelijkheden die deze bieden. Beerengoed draagt hiermee bij aan de ontwikkeling (motorisch, zintuiglijk, sociaal-emotioneel) van het kind. Het bevordert de creativiteit, het concentratievermogen, groepsgevoel en het leert kinderen te ontspannen.

Een dag op Beerengoed

Ons ritme

In alles wat we doen op Beerengoed zit een ritme. Is het niet een dagritme van een baby welke leidend is, dan is het wel het ritme van de seizoenen wat ons leidt.

“Ritme”, oftewel regelmaat, structuur, duidelijkheid en terugkerende rituelen. Dit alles is erg belangrijk voor kinderen. Het geeft ze immers een gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Het “ritme”, oftewel dagindeling, van de baby’s wordt hoofdzakelijk bepaald door het schema en de wensen van thuis. Ieder kind is uniek en ouder(s)/verzorger(s) ook. In het eerste levensjaar van een kind maken de ouder(s)/verzorger(s) een aanzet tot het opbouwen van een ritme en regelmaat. De pedagogisch medewerkers proberen dit zoveel mogelijk over te nemen en toe te passen wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid van het kind. Hierbij moet gedacht worden aan de momenten van slapen en momenten en wijze van voedingen.

Het dagritme van de peuters wordt al meer gestuurd door de pedagogisch medewerkers in plaats van door de peuters zelf. Op deze wijze ontstaat er binnen de groep ook veel meer structuur, dan enkel op individueel niveau.

Voeding & Gezondheid

Bij Beerengoed zijn we steeds bewuster bezig met voeding & gezondheid. We verkrijgen steeds meer nieuwe inzichten over wat gezonde voeding is voor kinderen van 0-4 jaar en passen hierop geregeld ons aanbod in producten in aan. We vinden het belangrijk om als kinderdagverblijf waarbij mens, dier en plant centraal staan, kwalitatief goede voeding aan te bieden. Bij de productkeuze en het aanbieden van voeding, gaan we uit van een aantal basisprincipes. Hierbij kijken we naar de kwaliteit, voedingswaardes en ingrediënten.

Werken vanuit thema’s

Bij Beerengoed werken we gedurende een kalenderjaar vanuit thema’s. Vanuit deze thema’s bieden we de kinderen van 0-4 jaar divers materiaal aan om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Denk hierbij aan knutselactiviteiten met diverse materialen, het aanbieden van beweeg- en/of spelactiviteiten voor zowel binnen als buiten, het aanbieden van boekjes binnen de diverse thema’s en kookactiviteiten waarbij de gerechten zijn afgestemd op het thema. Kortom: Een breed aanbod voor de kinderen en iedere pedagogisch medewerker kan dan ook haar talent/kracht inzetten gedurende een thema.

Kokkerellen

Minimaal één keer per maand kokkerelt een pedagogisch medewerker samen met een aantal kinderen. Het gerecht wordt door de pedagogisch medewerker uitgezocht. Ze houdt hierbij rekening met het dan geldende thema en laat het gerecht waar mogelijk aansluiten hierop. Bijv. In de winter zullen de pedagogisch medewerkers voor echt winterse gerechten kiezen, zoals stamppot, bakken van pepernoten, maken van ewtensoep. Er worden zoveel mogelijk verse ingrediënten gebruikt en zelfs het liefst producten uit onze eigen moestuin.

Thema/Feest-activiteiten met het gezin

In het kader van diverse feestdagen en/of thema’s worden er elk jaar extra activiteiten ingepland, zodat ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen meegenieten met de kinderen. Tegelijkertijd leren ze op deze dagen elkaar, de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers beter kennen. Denk aan activiteiten als een Speeltuindag, een Lampionnentocht of een zomer barbecue. Beerengoed probeert door het inzetten van dergelijke activiteiten de verbinding tussen alle betrokkenen te versterken, wat een extra gevoel van veiligheid kan creëren bij de kinderen.

Tarief

Ons tarief is € 8,60 per uur.
Dit is incl. eten, drinken en een aantal standaard verzorgingsproducten.

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
Dagdeel 1: 07:30 uur tot 12:45 uur
Dagdeel 2: 12:45 uur tot 18:00 uur
Beerengoed is het gehele jaar geopend m.u.v. de door de CAO Kinderopvang officieel erkende feestdagen.