Recensie Schrijven

  • Dit is de naam die onder de recensie gaat verschijnen. Bijvoorbeeld: 'Familie Jansen'
  • Afzender geeft hierbij akkoord de recensie te publiceren op de website van Kinderdagverblijf Beerengoed
  • Afzender geeft hierbij akkoord hetgeen wat hij/zij heeft ingevuld bij het veld "afzender" te publiceren op de website van Kinderdagverblijf Beerengoed. Indien niet akkoord, zal de recensie geanonimiseerd worden.

Tarief

Ons tarief is € 8,60 per uur.
Dit is incl. eten, drinken en een aantal standaard verzorgingsproducten.

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
Dagdeel 1: 07:30 uur tot 12:45 uur
Dagdeel 2: 12:45 uur tot 18:00 uur
Beerengoed is het gehele jaar geopend m.u.v. de door de CAO Kinderopvang officieel erkende feestdagen.