Wat is Beerengoed?

MISSIE

Wij geloven in de groei en bloei van ieder kind. Ons streven is dat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien en het vertrouwen in zichzelf en de wereld om zich kan ontwikkelen. Wij creëren elke dag vanuit een liefdevolle, huiselijke sfeer een omgeving waarin onder andere veiligheid, gezelligheid, gezondheid en respect voor mens, dier en plant hoog in het vaandel staan.

VISIE

Kinderdagverblijf Beerengoed is gehuisvest in een nostalgisch pand met een warme en huiselijke sfeer, omringd door diverse speelpleinen, dierenweides, een blotevoetenpad, moestuinen en een buitenkeuken. Kortom, een omgeving die bijdraagt aan de gezelligheid, geborgenheid en veiligheid waarin het “ontdekken” gestimuleerd wordt. Het welbevinden van ieder kind staat centraal. Dit bewaken we door middel van het bieden van rust, regelmaat en reinheid, het organiseren van o.a. yoga- en muziekactiviteiten en het aanbieden van gezonde voeding.

Met ons team, bestaande uit krachtige, authentieke professionals, staan we iedere dag klaar om met kennis en ervaring de kinderen te verwelkomen in de wereld van kinderdagverblijf Beerengoed. Daarin nemen we een dosis plezier, positiviteit en saamhorigheid mee. Eigenaarschap, openheid en respect staan hierbij centraal. Kortom, we streven naar optimale kwaliteit.

KERNWAARDEN

Kwaliteit, veiligheid en transparantie
Wij staan voor kwaliteit en veiligheid, waardoor er ruimte is voor groei en ontwikkeling. Als medeopvoeder zijn we alert op de ontwikkeling van het kind. Vanuit onze signaalfunctie kunnen we dan ook tijdig reageren. We zorgen voor continuïteit en stabiliteit in een transparante organisatie die open en duidelijke communicatie nastreeft.

Persoonlijke aandacht, zorg en plezier
IK ZIE JOU EN JIJ ZIET MIJ!  We kijken met een open blik en aandacht. Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn. Wij tonen respect voor het individu, onze dieren en de planten om ons heen. We creëren een huiselijke, gezellige en veilige sfeer voor de kinderen met veel ruimte voor liefde, plezier en samenspel waarin kinderen ook leren weerbaar te zijn.

Tarief

Ons tarief is € 8,60 per uur.
Dit is incl. eten, drinken en een aantal standaard verzorgingsproducten.

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
Dagdeel 1: 07:30 uur tot 12:45 uur
Dagdeel 2: 12:45 uur tot 18:00 uur
Beerengoed is het gehele jaar geopend m.u.v. de door de CAO Kinderopvang officieel erkende feestdagen.